ACCA KAPPA

.......................................................................................................................................................................................................................

ACCA KAPPA 的產品從製造到生產, 均致力尊重環保概念

且遵從三個基本原則: 簡單設計、高品質製造、天然素材, 確保消費者的絕佳使用感受。

經典白麝香 (Muschio Bianco) 系列:

從一般的身體清潔,肌膚保養至香水, 不論男、女皆喜愛,更成為網路熱烈討論的話題。

白麝香融合了薰衣草、杜松、苔癬共同醞釀 而成,氣味清新淡雅,給人神秘優雅及逾越放鬆的感受。

產品連結