ACQUA DI PARMA

---------------------------------------------------------------------------

Acqua Di Parma奢華酒店通路的所有產品,都具有經典而標誌性的Colonia香水的氣味。

Colonia自1916年以來一直保持其珍貴的原始配方以及優雅清新的柑橘氣味,以傳統的義大利成分打造而成。

帕爾瑪之水的酒店通路產品與市售百貨通路產品使用同樣的配方。這樣的配方富含天然活性成分和精緻的質感,從而為酒店的客人提供奢華舒適的體驗。

 

產品連結